Ny kurs för gymnasiet och högskolan

En idéskrift där Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg skisserar några nya alternativ för gymnasiet och högskolan.

Publicerad: Torsdag 18 maj 2006

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I flera årtionden har utbildningspolitiken lunkat på i gamla hjulspår. Så många som möjligt ska läsa tillsammans så länge som möjligt. Det var en politik som pekade framåt på 1960-talet, men i dag har den nått vägs ände. Utslagningen från gymnasieskolan, akademikerarbetslösheten och tendenserna till överutbildning är allvarliga varningssignaler.

Då behövs det en omprövning. I den här skriften skisserar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg några nya alternativ för gymnasiet och högskolan. Målet är att underlätta vägarna ut i arbetslivet, att sätta motivationen och kvaliteten i centrum med gymnasiet som en kvalificerad skolform.

Han diskuterar studielön, huvudmannaskapet för gymnasiet, Bolognaprocessen som hävstång för högskolan och fackens och arbetsgivarnas ansvar för ingångsjobben i arbetslivet.

Några punkter ur skriften:

  • ny huvudman för gymnasieskolan
  • inför tre års skolrätt efter de nio årens skolplikt
  • satsa på gymnasielärarna som en självständig lärarkår
  • begränsa konkurrenskompletteringens betydelse vid antagningen till högre utbildning
  • använd Bolognaprocessen för en tydlig arbetsfördelning mellan universiteten och högskolorna i landet
  • avtal om ingångsjobb för ungdomar

Frågor om rapporten besvaras av Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.