Inkomstskillnader mellan par och singlar

Sacoekonomen Håkan Regnér och forskaren Gunnar Isacsson har gjort en studie av inkomstskillnader mellan par och singlar under 1990-talet och frågar om mönstren är detsamma för kvinnor och män.

Publicerad: Torsdag 22 maj 2008

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Den här studien granskar vilken betydelse som familjebildning har för kvinnors och mäns inkomster, samt om den geografiska strukturen på arbetsmarknaden påverkar de ekonomiska konsekvenserna av att bilda familj.

Resultaten visar att högskoleutbildade kvinnor som flyttar till de tre största städerna tjänar mindre på det än de män som de flyttar med. Inkomstpremien av att bo i städerna är signifikant högre för män som är gifta eller sambos än den är för män som är singlar. Däremot är det ingen större skillnad mellan kvinnor som är gifta eller sambos och kvinnor som är singlar. Ur ett inkomstperspektiv tycks således familjebildningen ha en positiv effekt för män men liten eller till och med negativ effekt för kvinnor.

Familjebildningen slår igenom direkt både på mäns och kvinnors inkomster fast åt helt olika håll. Kvinnor i städerna som var singlar 1990 men gifta eller sambos åren 1993 och 1998 hade drygt 7 procent högre inkomster före giftermålet (eller sambos) än kvinnor som var singlar alla åren. Åren 1993 och 1998 hade de 4 respektive 8 procent lägre inkomster än singlarna.

Resultaten är de omvända för männen. De hade redan högre inkomster före giftermålet eller samboskapet och de ökar markant när de bildar familj. Inkomsterna ökar snabbare för högskoleutbildade män som bildar familj än de gör för andra män. Dessutom är inkomsteffekten av familjebildningen större i städerna än utanför städerna.

Ladda ner OH-presentation av studien "Inkomstskillnader mellan par och singlar" (pdf).

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35