Kunskapens läge 2008

Fortsätter den sociala snedrekryteringen in i högskolan? Utbildar vi för många akademiker, både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå? Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation med högkvalitativ utbildning och forskning. Men hur ser egentligen verkligheten ut?

Publicerad: Torsdag 13 mar 2008

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Svaren finns i rapporten "Kunskapens läge 2008", som är en granskning av utvecklingen inom svensk utbildning och forskning. I 2008 års upplaga av rapporten granskas särskilt över- och underutbildning på svensk arbetsmarknad, kvaliteten i utbildning och forskning samt forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden.

Några resultat ur Kunskapens läge 2008

  • Nybörjare från arbetarhem studerar vid högskolor med färre andel disputerade lärare och med fler studenter per lärare.
  • Chansen att få arbete efter avslutad examen varierar beroende på utbildningsinriktning.
  • Antalet nyblivna doktorer har stigit kraftigt i relation till det i stort sett konstanta antalet forskarassistenter inom högskolan. Det har därför blivit svårare att meritera sig för en akademisk karriär
  • Arbetslösheten för forskarutbildade är högre än för dem med minst tvåårig eftergymnasial utbildning
  • Överutbildningen har ökat. Mellan en fjärdedel och en tredjedel beräknas vara överutbildade på svensk arbetsmarknad. Kvinnor är mer överutbildade än män.
  • Sverige står sig bra i internationella jämförelser när det gäller högre utbildning och forskning, men har under de senaste åren tappat positioner.

Om Kunskapens läge

"Kunskapens läge" är en återkommander rapport från Saco där vi granskar utvecklingen inom svensk utbildning och forskning. I serien finns sedan tidigare "Kunskapens läge 2005" och "Kunskapens läge 2002".