Skatter för arbete, förkovran och ansvar

Den stora skattereformen från 1990/91 har drabbats av många förändringar. Denna Sacoapport belyser dagens lapptäcke till skattesystem och erbjuder regeringen en plattform för vidare utredning.

Publicerad: Tisdag 22 sep 2009

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Rapporten "Skatter för arbete, förkovran och ansvar" är en uppdatering av tidigare rapporter från Saco på skatteområdet, utifrån situationen 2009. Den sammanför de viktigaste delarna i de tidigare Sacorapporterna, om kommunal beskattning, "Var sak på sin plats", om marginalskatter, "Brant skatt" samt om skattedelarna i socialförsäkringsavgifterna, "Mellan golv och tak".

Rapporten beskriver olika sakförhållanden i dagens system. Den bild som förmedlas är lika övertygande rörande behovet av reform, som någonsin skulle vara en vältalig retorisk plädering i samma ämne.

Avstegen från den stora skattereformen 1990/91 har varit många, påtagliga och utan hänsyn till reformens grundläggande kvaliteter i form av överskådlighet, enkelhet och rimliga beskattningsnivåer. På två decennier har såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar skapat ett skattetekniskt lapptäcke som pockar på en ny genomgripande reform. Saco har länge påtalat detta; värnskatt, ad hoc-beslut om uppräkning av skiktgränser, olika avdragsmöjligheter, gradvist höjda kommunala skattesatser – många är de beslut som tillsammans fört oss tillbaka till ett skattesystem som fick förra generationens politiker att samla sig till ett helhetsgrepp.

Hittills har de politiska partierna skruvat besvärat på sig när frågan förts på tal. Behovet av översyn har medgivits, alltmedan propositioner och arbetsgrupper skissat på nya glada steg bort från skattereformen. Från Sacos sida vill vi i all fall försäkra oss om att politikerna inte saknar en god sammanfattning av dagens system för inkomstskatterna, att utgå från när en ny reform ska finna sina former.