Inkomstfördelningen som resultat av arbetet, lönen och skatterna

Har skattesystemets omfördelningseffekter överdrivits? En Sacorapport som går på djupet och analyserar varför inkomstfördelningen ser ut som den gör.

Publicerad: Tisdag 22 jun 2010

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Konflikten mellan viljan att uppmuntra till arbete, utbildning och ansvarstagande och att utjämna människors livsvillkor är ständigt närvarande i skattediskussionen.

Syftet med den här rapporten är att gå på djupet och analysera varför inkomstfördelningen ser ut som den gör och att nyansera bilden av skatternas fördelningseffekter. Förhoppningen är att det ska kunna tjäna som en utgångspunkt för en framtida utredare av ett reformerat skattesystem men också för alla som är intresserade av att förstå vad fördelningseffekter egentligen innebär.