Akademiker som företagare

Företagande utvecklar Sverige och driver samhället framåt. Goda möjligheter till företagande är viktigt också för att vidga möjligheterna, friheten och självständigheten för de yrkesgrupper som Saco företräder. I den här rapporten beskrivs resultaten från en enkätundersökning om företagande som riktat sig till Sacoförbundens företagarmedlemmar och ett urval av anställda medlemmar. Var tionde yrkesverksam medlem i Sacoförbunden är företagare.

Publicerad: Fredag 16 dec 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande

Många av Sacoförbundens medlemmar går mellan att vara anställda och att vara företagare. Av de anställda medlemmarna har 13 procent tidigare haft företag och en fjärdedel av de anställda skulle vilja starta ett företag. Majoriteten av heltidsföretagarna, 86 procent, var anställda innan de startade sitt företag.

Företagen drivs antingen på heltid (4,7 procent) eller vid sidan om en anställning som så kallad kombinatör (5,8 procent).

Orsakerna till att man startade företaget är sinsemellan olika, en del är positiva drivkrafter medan andra är av mer påtvingad karaktär. Ibland kan det ha varit andra livsval som påverkade beslutet att bli företagare. Heltidsföretagare anger oftast att de startade sitt företag för att få större frihet att styra sitt arbete som de själva vill.

Av heltidsföretagarna uppger 41 procent att de planerar att utöka verksamheten i sitt företag under det närmaste året. Att anställa personer upplevs dock som riskfyllt och krångligt av många.

Anna Kopparberg har varit projektledare för undersökningen och Eva Löfbom har sammanställt resultatet och skrivit rapporten.Totalt 7 000 personer har svarat på enkäten.

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Ansvarig politiska kontakter
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66