Akademikernas lokala löneprocesser

I rapporten Akademikernas lokala löneprocesser beskriver Lena Granqvist och Håkan Regnér, båda ekonomer på Saco, sambandet mellan lönesamtal och lön.

Publicerad: Torsdag 9 okt 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 9 okt 2014

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Resultatet visar att många akademiker numera omfattas av lönesamtalsmodellen, hela 80 procent av akademikerna inom Saco idag har lönesamtal mellan chef och medarbetare. I lönesamtalet pratas det om hur arbetsprestationen har påverkat lönen, men mer sällan om vad som krävs för att få högre lön i framtiden.

Det visar sig också att de som har haft lönesamtal har högre lön än de som inte har haft samtal. Sambandet är tydligt i synnerhet för kvinnor. Dessutom visar resultaten att lönesamtalet bidrar till att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Det kan bero på att samtalen bidrar till att tydligare synliggöra kvinnors kompetens, ansvar och resultat vilket är viktiga faktorer vid lönesättning.

Även chefens mandat är viktigt. Rapporten visar att en person som har haft lönesamtal med en chef med mandat att sätta lön har högre lön än de som talat med en chef utan mandat.

- Det är tydligt att lönesamtalsmodellen är väletablerad på akademikernas arbetsplatser men man kan också se att den fungerar olika bra på olika arbetsplatser. Hur man på arbetsplatsen sköter löneprocessen, vilka befogenheter cheferna har och hur lönesamtalen går till har betydelse för lönen, säger Lena Granqvist.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV