Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning

Forskaren Stig Blomskog från Södertörns högskola har på uppdrag av Saco skrivit en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Publicerad: Måndag 8 apr 2013

Nyckelord:
Lön & livslön

Lönekriterierna fyller en central funktion i den lokala och individuella lönesättningen. De ska ge medarbetarna information om vad som påverkar lönen och samtidigt vara ett stöd för de lönesättande cheferna. Lönekriterierna gör det möjligt att omvandla information om medarbetarnas arbetsinsatser till lön och därmed blir det också möjligt att sprida lönerna. På så vis kan kriterierna också ha stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat. Trots att kriterierna anses som viktiga för den individuella lönesättningen finns det få studier av hur lönekriterier används i praktiken, hur de kopplas till medarbetarnas lön eller om de ger chefen stöd i lönesättningen.

Denna rapport ger flera intressanta bidrag till diskussionen om den individuella lönesättningen. Bland annat ställs frågan vad som krävs för en tydlig individuell lönesättning. Den diskuterar också utformningen av lönekriterier och deras koppling till verksamheten, samt hur lönesättningen påverkas om något eller några lönekriterier har större betydelse än andra. Rapporten bidrar således till att öka förståelsen för några grundläggande problem med den individuella lönesättningen.

Rapporten har skrivits av forskaren Stig Blomskog från Södertörns högskola, på uppdrag av Saco.

Sacoutredarna Håkan Regner och Anna Danielsson har gjort tolkningar av studien. 
Ladda ner Tillämpningar av individuell lönesättning - problem och möjligheter.