Det kollektivavtalade skyddet för efterlevande och pensionen

Dina kollektivavtalade efterlevandeförmåner är inte bara viktiga för dina efterlevande utan även för din egen pension. Särskilt observant bör man vara vad gäller det så kallade återbetalningsskyddet som ges till priset av en lägre pension.

Publicerad: Fredag 14 feb 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I den här korta rapporten redovisas det skydd för efterlevande som gäller för fem av de viktigaste kollektivavtalen för tjänstemän i privat, kommunal och statlig sektor.