Entreprenörskap och tillväxt bland akademiker i Norden

Nya företag som startas upp och leds av akademiker i Sverige återfinns ofta i dynamiska tillväxtbranscher som kunskapsintensiva tjänster. De nya företagen har samma chanser för överlevnad och sysselsättningstillväxt som övriga företag och de visar en något snabbare exporttillväxt. Skillnader finns i förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt bland akademiker beroende på utbildningsinriktning och kön.

Publicerad: Fredag 15 jun 2012

Nyckelord:
Företagande

Det är några resultat ur rapporten som gjorts på initiativ av de fackliga akademikerorganisationerna, Saco i Sverige, AC i Danmark och Akademikerne i Norge. Nordic Innovation har medfinansierat projektet. Syftet är att beskriva och jämföra hinder och drivkrafter för akademiker att starta och driva tillväxtföretag i de tre länderna. Projektledare från Saco är Anna Kopparberg.

Forskarna Jonas Gabrielsson och Charles Edquist från Circle vid Lunds universitet har hållit i den svenska delen av studien. De konstaterar att nya företag som startas upp av akademiker i Sverige visar samma chanser för överlevnad och sysselsättningstillväxt som övriga företag. Dock visar de svenska akademikerledda företagen en något snabbare exporttillväxt. De företag som startas upp och leds av akademiker finns oftast i kunskapsintensiva branscher. Drygt hälften av alla företag erbjuder olika typer av konsulttjänster.

Både utbildningens längd och utbildningens inriktning verkar ha betydelse för tillväxtföretagandet bland akademiker. Till exempel så är finns en något högre andel tillväxtföretag bland personer med fem års akademisk utbildning. Det är också något vanligare med tillväxtföretag bland personer med ekonomisk, juridisk och samhällsekonomisk examen. Det är en betydligt mindre andel högtillväxtföretag som startas av kvinnliga än av manliga akademiker.

I den svenska rapporten förslås riktade åtgärder för att främja akademikers entreprenörskap. Bland annat finns det behov av att bistå akademiker med aktuell information om de förutsättningar och villkor som akademiker möter i sitt entreprenörskap, speciellt inom utbildningsinriktningar och professioner där det saknas sådan tradition.

Den svenska rapporten lyfter också fram att akademikers entreprenörskap inte behöver vara något unikt karriärval som görs direkt efter högre utbildning. Akademiker startar företag vid olika tillfällen under karriären, ofta vid sidan av en anställning.

Frågor:

Jonas Gabrielsson, Lunds Universitet
0709-956447
jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Ansvarig politiska kontakter
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66