Gör om gör rätt - Underlagsrapport

Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije tar i underlagsrapporten ett helhetsgrepp om det svenska skattesystemets historia, uppbyggnad och förutsättningar. Rapporten ligger till grund för Sacos förslag till reformer för att skapa ett hållbart skattesystem som premierar jobb och utbildning.

Publicerad: Onsdag 22 okt 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter