Skyddsombud – med rätt att göra skillnad

Under 2012 genomförde Sacofederationen för första gången en gemensam skyddsombudsundersökning. Saco vill med denna rapport uppmärksamma och skapa medvetenhet om skyddsombuden som den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet.

Publicerad: Måndag 11 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Resultatet i denna rapport baseras på svaren från nära 1 900 skyddsombud i 17 av Sacos 22 förbund. Sacos medlemsförbund har uppskattningsvis ca 5 000 skyddsombud.

Undersökningen visar att det finns ett, i alla fall delvis, fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på många av de arbetsplatser där Sacos förbunds skyddsombud och medlemmar arbetar. Men omfattningen varierar. Skyddsombuden uppger att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Handlingsplaner och arbetsmiljöpolicyer förekommer ofta och arbetsförhållandena undersöks regelbundet.

Men tyvärr brister det också fortfarande i viktiga delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bara fem av tio skyddsombud uppger att uppföljning av handlingsplaner och åtgärder är en del i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Ännu färre skyddsombud upplever att det finns en tydlig uppgiftsfördelning rörande arbetsmiljöarbetet, endast en tredjedel. För att arbetsmiljöarbetet ska bli just systematiskt måste alla delarna finnas med.

Infografik: Arbetsbelastning och stress största arbetsmiljöproblemen för akademiker.

Infografik: Mindre än hälften av skyddsombuden upplever ett bra stöd från sin chef

Infografik: Tid är en genomgående bristvara för skyddsombuden