Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik

Sacos rapport om ungdomsarbetslöshet ger djupare kunskap om hur vi mäter och hur politiken borde ändras. Saco reder ut begreppen. 

Publicerad: Tisdag 3 sep 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Både i relation till andra länders ungdomsarbetslöshet och i förhållande till vuxnas arbetslöshet i Sverige. Utvecklingen på svensk arbetsmarknad under de senaste 10-15 åren har varit negativ.

Vi behöver en djupare kunskap om situationen för ungdomar på den svenska arbetsmarknaden för att kunna sätta in rätt åtgärder. Fokus ligger inte på akademiskt utbildade ungdomar utan rapporten har ett bredare samhällspolitiskt perspektiv. 

Hur hög är ungdomsarbetslösheten?

Sacos rapport reder ut två frågor. Den första är hur hög ungdomsarbetslösheten egentligen är. Vissa hävdar att den år 2012 var 24 procent, andra 15 procent och ytterligare andra 12 eller till och med 7 procent. Hur kommer det sig? Den andra frågan är varför ungdomar generellt sett har högre arbetslöshet än vuxna och varför situationen har förvärrats under de senaste 10-15 åren. Vi analyserar utvecklingen i Sverige utifrån de möjliga orsaker som diskuteras inom den nationalekonomiska forskningen.

Rapporten innehåller även ett avsnitt om unga akademikers ställning på den svenska arbetsmarknaden där vi konstaterar att deras arbetsmarknadsläge är betydligt ljusare än för övriga utbildningsgrupper.

Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att försöka öka sysselsättningen bland ungdomar. Rapporten avslutas med en diskussion om den förda politiken och Sacos syn på frågan.