Chefens värdering av medarbetarnas prestationer

När löner sätts individuellt kan chefen använda lönen för att styra och motivera, medan medarbetaren kan argumentera för sin sak. Ett problem är hur prestationer värderas och lönesätts. Det finns inte många studier av denna viktiga del av lönesättningen. Därför har Saco gett Stig Blomskog, forskare i nationalekonomi vid Södertörns högskola, i uppdrag att undersöka hur det går till i praktiken.

Publicerad: Fredag 17 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 17 apr 2015

Nyckelord:
Chef

Stig Blomskog visar på grundläggande problem som en chef ställs inför och hur en systematisk värdering av medarbetarna ger chefen tydliga motiv för lönesättningen. Det underlättar i sin tur kommunikationen om lönebesluten.

Parvisa jämförelser

Värdering av arbetsprestationer ligger till grund för lönesättningen av medarbetarna. Chefen värderar medarbetarna utifrån de olika kriterierna, väger samman och fattar beslut. Chefens sammantagna bedömning av medarbetarnas prestationer ligger sedan till grund för lönebesluten. Den beslutsprocessen kan verka enkel, men det finns flera svårigheter. I denna rapport visar han att det finns en metod som benämns parvisa jämförelser som underlättar värderingsprocessen. Metoden ger chefen tydliga motiv för lönebesluten, vilket underlättar dialogen med medarbetarna.

Systematisk värdering ger tydlighet

Rapporten beskriver hur jämförelserna går till, och visar resultat från en fallstudie med en chef i offentlig sektor. Chefen går systematiskt igenom de medarbetare som ska värderas och får en klar bild över prestations¬skillnader, även små sådana. Chefen får då en tydlig bild av medarbetarna och vet varför en medarbetare bedöms ha presterat bättre eller sämre än någon annan. Resultaten ger beslutsunderlag som avsevärt underlättar dialogen med medarbetarna om lönen. Vår förhoppning är att studien ska bidra till diskussionen om den individuella lönesättningen, och att resultaten ger input till arbetet med en lönesättning som utvecklar både medarbetarna och verksamheten.

Läs intervju med chefen i fallstudien här.