Vilka studerar på lärosäten med lägre kvalitet?

I gruppen med lägst högskolekvalitet finns en större andel kvinnor, fler studenter med barn och en högre andel kommer från studieovana hem. Dessa studenter har lägre betyget vid antagningen, de tar ut färre högskolepoäng och en lägre andel tar examen än i gruppen med högst högskolekvalitet. Studenter från lärosäten med lägre kvalitet får sämre inkomster.

I gruppen med högst högskolekvalitet är gymnasiebetygen och inkomsterna högre än i gruppen med lägst högskolekvalitet. En större andel har högskoleutbildade föräldrar och en lägre andel har barn. De tar fler högskolepoäng, och en större andel har tagit ut examen. Studenter som har gått på högskolor av hög kvalitet har högre inkomster efter utbildningen.

Studien visar att i dagens kvalitetsskillnader gynna studenter från studievana hem.