Hur ser studenternas flyttmönster ut?

Många studenter flyttar före och efter sin utbildning. Mönstret är att studenter med höga betyg flyttar till universitetslänen. Efter studierna flyttar de dit jobben finns.

Över lag lämnar inflyttade studenter sitt högskolelän efter studierna. Det gäller oavsett i vilket län studenterna gick sin gymnasieutbildning. I Stockholm, Västra Götaland och Skåne som är de län som behåller flest av de inresande studenterna, där stannar ungefär 50, 37 och 30 procent. I övriga län är knappt 10 procent av de inresande studenterna kvar 10 år efter studiestarten.