Varför redovisas resultat för studenter som påbörjade sina studier för 15 år sen?

I rapporten Val av högskoleort tittar vi på flyttmönster inför högskolestudier och var de bor 10 år efter studierna påbörjades. Nyare siffror hade inte gjort det möjligt att studera flyttmönster och var studenter bor tio år efter studiestarten.

Statistiken ska därför användas med en förståelse för att samhället hela tiden förändras.
Bland annat har vissa högskolor slagits ihop, andra bytt namn eller inriktning och kan idag finnas på fler orter.