Högskoleutbildning lönar sig sämre

Det lönar sig allt sämre att utbilda sig i Sverige. Enligt Sacos beräkningar har lönepremien för högskoleutbildade sjunkit stadigt sedan 2001. I privat sektor sjunker premien mest. Bristande kvalitet i utbildningen och arbetsgivarnas förändrade kompetenskrav kan vara orsak.

Publicerad: Måndag 26 dec 2016

Senast uppdaterad: Måndag 26 dec 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning,
Lön & livslön

Tidigare studier har visat att lönepremien, lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, för högskoleutbildning ökade från början av 1980-talet och särskilt kraftigt under 90-talet. Trenden bröts 2001 och därefter har trenden varit svagt fallande. I rapporten presenteras högskolepremiens utveckling i olika sektorer mellan 1996 och 2014.

Högskolepremien sjunker

Trenden sedan 15 år är att lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade sjunker på hela arbetsmarknaden. I privat sektor sjunker den mest. Orsakerna kan vara flera och kräver mer utredning. Troliga orsaker kan vara bristande kvalitet i högskolan, försämrade förkunskaper och betygsinflation. Allt tyder också på att arbetsgivarna av olika skäl är beredda att betala allt mindre för högskolekompetens vilket kan bero på att det än annan kompetens än den som finns idag som efterfrågas. Den verkar kort sagt finnas en missmatch på arbetsmarknaden.  

Saco kommer att under de närmaste åren fortsätta följa högskolepremiens utveckling och utreda orsakerna till varför premien sjunker.

 

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65