Att ge lön för mödan - chefer om individuell lönesättning

Individuell lönesättning fungerar olika bra inom olika verksamheter. Chefen är avgörande för hur lönesättningen fungerar i praktiken. Vi har frågat 32 lönesättande chefer om deras erfarenheter. De vill sätta lön efter prestation och anser att de har bra koll på medarbetarnas prestationer. Men det är svårt att sätta en lön som upplevs som rättvis när löneutrymmet är litet. Det svåraste är att belöna dem som alltid presterar bra.

Publicerad: Torsdag 9 feb 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 9 feb 2017

Nyckelord:
Chef,
Lön & livslön

Rapporten bygger på samtal med 32 chefer på olika nivåer i privat och offentlig sektor. Samtalen har handlat om möjligheter och svårigheter med den individuella lönesättningsmodellen och chefernas förutsättningar för att sätta lön på sina medarbetare. 

Cheferna tycker att lönen ska sättas individuellt och att de som gör ett bra arbete och utvecklar verksamheten ska ha högre lön än de som inte gör det. Den stora utmaningen är att få till en rättvis lönesättning, som speglar medarbetarnas arbetsinsatser.

Det lilla löneutrymmet medför att det blir alltför små löneskillnader, och löneutveckling, mellan lågpresterande och högpresterande medarbetare.”

 

Cheferna anser att lönesamtalet är viktigt och lägger mycket tid på det. De betonar också vikten av att ha en kontinuerlig dialog under hela året. Cheferna tycker inte att det är svårt att bedöma medarbetarnas prestationer. Utmaningen är att kommunicera så pass tydligt att medarbetarna förstår lönesättningen.

Det är tveksamt om lönen kan användas för att motivera ökade arbetsinsatser. Det kan ha effekt på vissa medarbetare, men effekten är kortvarig. 

Det viktigaste stödet för en lönesättande chef är att ha tillgång till andra chefer att prata med. Cheferna tycker också att det är viktigt att lönen diskuteras samtidigt med andra delar av verksamhetens budget och att det finns en samsyn och tydlighet kring lönesättningen i organisationen. 

 

Lönesättande chef!

Kan du använda lönen för att öka motivation och prestation hos dina medarbetare?

Totalt antal röster: 776

   

   

Så sätter du lön - en guide för dig som är chef

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35