Psykisk ohälsa bland akademiker

Akademiker är den grupp där den psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste åren. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar sjuktalen. Störst är ökningen för kvinnliga akademiker. För att komma tillrätta med detta behöver arbetsgivare och chefer agera förebyggande.

Publicerad: Onsdag 28 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 28 jun 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco har analyserat data från Försäkringskassan om akademikers sjukskrivningar. Det är första gången en sådan sammanställning görs. Resultatet visar att akademiker är den grupp där den psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste åren. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar sjuktalen.

Störst ökning är det för kvinnliga akademiker - det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.

Stress står för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är också den diagnos som ökar mest.

Psykisk ohälsa som inte hanteras snabbt leder till långa sjukskrivningar, vilket innebär stora kostnader för arbetsgivarna i ett läge där det redan är svårt att hitta kvalificerad kompetens.

Chefer behöver stöd och kunskap för att kunna jobba förebyggande och identifiera tidiga signaler hos den enskilde och organisationen. Några riskfaktorer att hålla ögonen på:

  • Höga krav och liten kontroll över det egna arbetet
  • Otydliga roller
  • Bristande ledarskap
  • Obalans mellan arbetsinsats och belöning
  • Obalans mellan arbete och fritid

Det är viktigt att låta proffsen vara proffs. Akademiker är experter på sina yrken och måste få utlopp för sin kompetens och erfarenhet. Detaljstyrning och ökad administration leder till sämre resultat och stressade medarbetare.

Det gränslösa arbetslivet är en möjlighet men också en riskfaktor. Vi måste få till en bättre dialog och överenskommelser på våra arbetsplatser om var, när och hur vi förväntas vara tillgängliga efter arbetstid.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73