Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden

Publicerad: Onsdag 18 apr 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 18 apr 2018

Nyckelord:
Lön & livslön,
Jämställdhet

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett ständigt samtalsämne i den offentliga debatten.

Många anser att det är djupt orättfärdigt att de finns, är så stora och att de minskar i så långsam takt över tid. Saco har som långsiktigt mål att främja arbetet med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, så att de på sikt försvinner. För att det ska vara möjligt är det viktigt med statistik som beskriver varför löneskillnaderna finns och varför de är trögrörliga.

Det är först när det blir klart och när det finns en enighet om var problemen ligger, som rätt insatser kan sättas in för att främja jämställda villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Syftet med den här rapporten är att belysa den enskilt viktigaste orsaken till att lönegapet på den svenska arbetsmarknaden är stort och trögrörligt, nämligen den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73