En stärkt studie- och yrkesvägledning

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning ökar förutsättningarna för att elever ska kunna göra övervägda utbildnings- och yrkesval. Kön, föräldrar och ursprung ska inte begränsa elevens framtida arbetsmarknad.

Publicerad: Tisdag 28 maj 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 28 maj 2019

Alla elever ska ha möjlighet att göra informerade val och utnyttja sin fulla potential. Dessutom ska alla elever få tillgång till vägledning utifrån sina olika behov.

Studie- och yrkesvägledningen är inte bara betydelsefull för den enskilde individen utan också för samhället som helhet. Väl underbyggda studieval minskar risken för avhopp och de individuella och samhälleliga kostnader som de orsakar. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan också leda till att fler går vidare till arbete eller fortsatta studier. Den kan bidra till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på kompetenser på arbetsmarknaden och därigenom förbättra kompetensförsörjningen.

Saco vill:

  • öka kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen
  • öka tillgången till studie- och yrkesvägledning
  • förbättra arbetsmiljö, villkor och arbetssituation för studie- och yrkesvägledarna

Läs mer om våra lösningar i rapporten.