Tillbaka till högskolan

Högskolans roll för kompetensutveckling och livslång lärande.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 26 sep 2019

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Utbildningsnivån i samhället har ökat och 40 procent av befolkningen har en eftergymnasial utbildning. Ny teknik förväntas påverka många akademikerjobb framöver. En del jobb kommer försvinna, men det kommer också skapas nya. Även innehållet i jobben kommer förändas. För att utvecklas med jobben och komma vidare till andra behövs mer utbildning under yrkeslivet. En redan högutbildad arbetskraft behöver utbildning på hög nivå. Därför är högskolans utbud av utbildningar viktigt för akademikernas vidareutbildning

Innan nya krav ställs på högskolan är det viktigt att kartlägga vilken roll den nu spelar för det livslånga lärandet. Den här rapporten visar att var fjärde akademiker någon gång återgår till högskolan efter en period på arbetsmarknaden. Det visar att högskolan redan har en viktig roll för vidareutbildning och livslångt lärande.

Skillnaderna är stora mellan olika utbildningsområden och det är vanligast att gå tillbaka till utbildning inom områdena vård och undervisning. Det här beror på att kraven på och möjligheten till vidareutbildning varierar mellan olika yrken och arbetsgivare.

Inom skola, vård och omsorg förefaller arbetsgivarna att ha strategier och krav på vidareutbildning till skillnad mot arbetsgivare inom andra områden. Detta kan andra arbetsgivare och lärosäten dra lärdom av. Genom att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning (att kartlägga och kommunicera kompetenskrav) skulle fler arbetsgivare kunna utforma kompetenshöjande utbildning för sina medarbetare. Lärosäten skulle kunna bli mer lyhörda för deras behov genom att omsätta dessa i utbildning eller lärande.

Även förutsättningarna för arbetsgivare och arbetstagare att bekosta vidareutbildning skiljer sig åt. Offentlig statistik visar att det är få över 40 år som har ansökt om studielån. Ju mer lån en person har desto ovanligare är det att ta nya lån. Ett bättre fungerande system för vidareutbildning genom hela yrkeslivet förutsätter ett studiemedelsystem som även stödjer äldres livslånga lärande. Det krävs till exempel höjda tilläggslån och möjligheter att ta studielån längre upp i åldrarna än idag.

Rapporten visar också att staten står för mer än hälften av alla högskolans intäkter till uppdragsutbildningen. Företagen står för en liten del av intäkterna. Utvecklingsmöjligheterna är alltså stora. Företag i privat sektor kan bli bättre att utforma sina kompetenskrav och upphandla utbildningar i högskolan.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35