Utan kompetensutveckling är du passé vid 43

Sacos förslag till en ny kompetensutvecklingslag – ansvar och finansiering

Publicerad: Måndag 1 jul 2019

Senast uppdaterad: Måndag 1 jul 2019

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Utbildning & forskning

Bristen på arbetskraft är stor och vi ska helst jobba till 75. Men forskning visar
att intresset från arbetsgivarna att rekrytera avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Samtidigt vill arbetsgivarorganisationer och en del politiker göra det enklare att säga upp anställda.

Utbildning är en investering som ger avkastning för arbetstagare, arbetsgivare
och hela samhället. Kompetens har också blivit en allt viktigare del i anställningstryggheten.

Vi ger i den här rapporten förslag på hur medarbetare ska kunna utvecklas så att de får ett långt och hållbart arbetsliv, vilket också bidrar till lösningen av den stora utmaningen att tillgodose behovet av kompetens på svensk arbetsmarknad.

Saco föreslår en kompetensutvecklingslag. Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare inom ramen för anställningen måste skärpas. För att detta ska kunna genomföras i praktiken krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling.

Samtidigt vill vi ge arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för kostnaderna.

Det behövs också ett delvis förändrat utbud av kurser och studieupplägg i högskola och yrkeshögskola för att tillgodo se behovet av kompetensutveckling under hela karriären.