Investera i kunskap och kompetens

Oavsett vilken konjunkturläge som ekonomin befinner sig i finns det flera anledningar att underlätta möjligheterna för människor att utbilda sig under hela yrkeslivet. Saco föreslår stärkt studiestöd för äldre samt mer generösa avdrag för arbetsgivare som under krisen investerar i personalens kunskaper och kompetens.

Publicerad: Torsdag 14 maj 2020

Senast uppdaterad: Torsdag 14 maj 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

I detta pm diskuterar vi stärkt studiestöd för äldre samt mer generösa avdrag för arbetsgivare som under krisen investerar i personalens kunskaper och kompetens. Eftersom fallet i ekonomin är extremt bör regeringen överväga att subventionera kostnader för all utbildning och validering under tre månader för arbetsgivare som har permitterat personal.

Sacos förslag

Individ

Saco anser att studiestödet till äldre behöver stärkas för att underlätta studier för omställning och kompetensutveckling. Saco stödjer de förslag som lagts fram av utredningen om bättre studiestöd till äldre som är

  1. åldersgränsen för studiemedel höjs från 56 till 60 år
  2. nedtrappningen i rätten att låna börjar vid 51 år (istället för 47 år) och slutar vid 60 år
  3. åldersgränserna för återbetalning höjs eftersom åldersgränsen för att få studielån höjs. Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 71 år skrivs av.
  4. studerande som är 40 år eller äldre bör få studiemedel längre tid än vad veckogränserna (240 veckor för studier på eftergymnasial nivå) medger om det gått mer än tre år sedan den studerande senast bedrev studier med studiemedel. Det gäller om det finns arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl. Förlängning är ytterligare 80 veckor för studier på eftergymnasial nivå.
  5. under den pågående krisen införa ett tilläggslån till personer som är 45 år eller äldre som vill utbilda sig till bristyrken

Arbetsgivare

Vi föreslår att all utbildning ska vara avdragsgill samt att avdraget breddas. Istället för att bedöma om en utbildning är relevant för verksamheten bör kostnader för all utbildning oavsett om den är direkt användbar kunna dras av, givet att utbildningar är godkända av staten eller branschen. Detsamma bör gälla utförande av validering.  Förslagen är följande:

  1. kostnader för all utbildning av staten eller av branschen godkända anordnare ska vara avdragsgill.
  2. kostnader för tjänsterna kompetenskartläggning och validering från av staten eller branschen godkända utförare ska vara avdragsgill.
  3. investeringar i individers kompetens bör likställs med investeringar i fysiskt kapital och kunna dras av över flera år. Skatteverket bör snarast utveckla systemet för dessa avdrag
  4. enskilda näringsidkare bör ges rätt att köpa uppdragsutbildning inom högskolan
  5. Om människor vill utbilda sig och arbetsgivaren uppmuntrar sådana satsningar bör regeringen överväga att subventionera kostnader för all utbildning och validering under tre månader för arbetsgivare som har permitterat personal.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35