Vara skyddsombud

En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

Publicerad: Tisdag 9 jun 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 9 jun 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Skriften "Vara skyddsombud" ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter. Skriften är ett stöd och en vägledning i det lokala arbetsmiljöarbetet. Skriften är framtagen av Saco i nära samarbete med arbetsmiljöansvariga på Sacos 21 förbund.

Skriften är tillfälligt slut och kan inte beställas just nu.