Akademikernas arbetsmarknad 2020

Arbetslösheten bland akademiker ökade på bred front under 2020. Oavsett om statistiken fördelas på ålder, kön, utbildning eller födelseland så ökade arbetslösheten ifjol. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre som oftare blir långtidsarbetslösa. Detta presenteras i ett PM som beskriver utvecklingen av arbetslösheten bland akademiker under 2020.

Publicerad: Torsdag 15 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 15 apr 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad

I genomsnitt var ca 5,4 procent av akademikerna arbetslösa, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2019. Men akademikernas arbetsmarknad är tudelad med en fortsatt låg, om än ökande, arbetslöshet bland inrikes födda akademiker samtidigt som den är väsentligt högre bland utrikes födda akademiker. Det är drygt 10 procentenheters skillnad i arbetslöshet mellan in- och utrikes födda akademiker. Trots att utrikes födda endast utgör en dryg femtedel av akademikerna i arbetskraften är de ändå i majoritet bland de arbetslösa.