Europastrategi för Saco

I Sacos Europastrategi lägger vi ramen för arbetet med EU-frågorna.

Publicerad: Måndag 29 nov 2021

Senast uppdaterad: Måndag 29 nov 2021

Nyckelord:
Internationellt

Saco är i grunden positivt till samarbetet inom den Europeiska unionen. EU är ett viktigt fredsprojekt, som i över 60 år har lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer i Europa på fredlig väg. Genom den fria rörligheter för varor, personer, tjänster och kapital skapas också förutsättningar för att tillsammans öka välståndet i Europa.

Den fria rörligheten och framväxten av den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa som helhet. Vi tjänar alla på att utländska akademiker kommer hit för att arbeta, studera eller forska. Sacoförbundens välutbildade medlemmar drar också stor nytta av möjligheterna att fritt söka arbete och utbildning på annat håll i Europa.

Europa och EU har genomgått stora förändringar de senaste åren, både positiva och negativa. Saco känner oro för utvecklingen mot ökad protektionism och inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i flera medlemsstater. Samtidigt behöver Europa en fungerande inre marknad och öppna handelsrelationer med omvärlden. 

 

Kontaktpersoner

Jenny Rydstedt, Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor.
jenny.rydstedt@saco.se

08-613 48 88