Erfarenheter av fem år med OSA-föreskrifterna

Saco har utifrån ett antal fokusgruppsamtal sammanställt de erfarenheter Sacos förbunds anställda och förtroendevalda har av fem år med föreskrifterna.

Publicerad: Onsdag 27 okt 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 27 okt 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) var efterlängtade när de trädde i kraft för fem år sedan. Föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön hade diskuterats länge och nu kom de äntligen på plats. Men vad har hänt sedan dess? Saco har utifrån ett antal fokusgruppsamtal sammanställt de erfarenheter Sacos förbunds anställda och förtroendevalda har av fem år med föreskrifterna.  

Alla tillfrågade är nöjda med att föreskrifterna finns och tycker att det är ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet.  

Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan OSA-föreskriften. 

Tyvärr är många ännu så länge inte helt nöjda med resultatet. Trots föreskrifternas namn upplever deltagarna att OSA alltför ofta används i efterhand när något redan hänt och med ett individperspektiv i stället för förebyggande och med en organisationsingång.   

Rapporten beskriver hur de tillfrågade tycker att OSA-föreskrifterna fungerar i arbetsmiljöarbetet, om de är lätta eller svåra att tillämpa och vad man behöver för stöd och kunskaper.  

I rapporten presenteras några slutsatser med utgångspunkt i de synpunkter som förtroendevalda, skyddsombud och förbundsanställda framfört. Vi ser följande behov: 

  1. Förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna
  2. Använd föreskrifterna på alla nivåer i organisationen 
  3. Det behövs bättre stöd ihur man kan tillämpa paragraferna i föreskrifterna 
  4. Tydliggör krav på uppföljning
  5. Sätt in åtgärder på rätt nivå – mer organisatorisk ingång 
  6. Arbeta mer förebyggande med OSA
  7. Ge chefer kunskap, stöd och rimliga förutsättningar för ett bra arbetsmiljöarbete.

Vi hoppas att den här rapporten kommer att vara av intresse för skyddsombud, förtroendevalda och andra arbetsmiljöintresserade som letar kunskap om föreskrifterna om organisatoriska och social arbetsmiljö. 

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33