Psykisk ohälsa bland akademiker

Sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker, och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Samtidigt har allt fler med psykiatriska diagnoser fått avslag på sin ansökan om sjukpenning, på grund av en förändrad tillämpning av sjukförsäkringen. Det visar Sacos rapport. 

Publicerad: Måndag 6 dec 2021

Senast uppdaterad: Måndag 6 dec 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Socialförsäkringar

Sacos rapport visar att det är den psykiska ohälsan som driver utvecklingen av antal pågående sjukfall bland akademiker. Mer än varannan sjukskriven akademiker har en psykiatrisk diagnos, och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Det är oftast kopplat till hög arbetsbelastning och stress utan möjlighet till återhämtning. Sjukskrivningarna är vanligast i kommunal sektor. Sjukskrivningarna ökar snabbast bland kvinnliga akademiker, och bland de stressrelaterade diagnoserna är kvinnorna starkt överrepresenterade. 

Allt fler nekas sjukpenning

Rapporten visar också att andelen avslag på ansökan om sjukpenning ökade starkt mellan 2015–2020, på grund av en förändrad tillämpning av sjukförsäkringen. Det drabbade försäkrade med psykiatriska diagnoser i hög omfattning bland annat eftersom Försäkringskassan krävde objektiva undersökningsfynd även vid symtombaserade diagnoser. Dessutom tillämpade Försäkringskassan en striktare tillämpning av sjukförsäkringen med fokus på omställning, vilket medförde att fler bedömdes ha full arbetsförmåga i ett annat normalt förekommande arbete, trots pågående rehabilitering. 

Sacos förslag

För att undvika att akademiker utförsäkras på orimliga grunder eller tvingas till omställning i onödan, måste sjukförsäkringen förändras och tillämpningen förbättras. I de fall människor hamnar i en sjukskrivning med en psykiatrisk diagnos behöver sjukförsäkring och tillämpning stödja individen tillbaka i arbete. Rehabiliteringskedjans tidsgränser måste bli mer flexibla än idag. Dessutom behöver arbetsgivarna i högre grad ta sitt arbetsmiljöansvar och förhindra ohälsosam arbetsbelastning, vilket kräver ett större fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73