Sacos skattepolicy

I skattepolicyn beskrivs vad Saco anser är viktigt att förändra och vilka principer som bör vara vägledande vid en kommande skattereform.

Publicerad: Måndag 8 nov 2021

Senast uppdaterad: Måndag 8 nov 2021

Nyckelord:
Skatter

Det har gått mer än 30 år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes. Sedan dess har ett stort antal selektiva skatteförändringar införts med utgångspunkt från olika särintressen. Det har gjort dagens skattesystem betydligt krångligare, svåröverskådligare och mindre effektivt, vilket i förlängningen kan påverka skattesystemets legitimitet.

Samtidigt finns det idag ett mer uttalat behov av mer resurser till den offentliga välfärden, vilket kräver att skattesystemets utformning är så effektiv som möjligt. Även om skattesystemets brister idag inte är lika stora som under slutet av 1980-talet, så finns det fortfarande mycket att vinna på att åter ta ett helhetsgrepp om skattesystemet med syfte att effektivisera och anpassa reglerna till de förutsättningar som präglar samhället idag. Det är speciellt viktigt för ett litet exportberoende land som Sverige.

En ny skattereform som tar ett helhetsgrepp om den offentliga välfärdens finansiering bör ha sin utgångspunkt i ett enklare, mindre byråkratiskt skattesystem med speciell hänsyn taget till de effektivitetsförluster och beteendeförändringar som är kopplade till olika skattebaser. Det bör ske genom att hänsyn tas till de utmaningar som finns i samhället idag i termer av globalisering, digitalisering och demografisk utveckling och speciellt beakta de problem som belastar skattesystemet. I skattepolicyn beskrivs vad Saco anser är viktigt att förändra och vilka principer som bör vara vägledande vid en kommande skattereform.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73