Sacos policy om plattformsarbete

Plattformsarbete innebär nya sätt att organisera arbete via digitala plattformar. Företeelsen är något vi numera känner igen i vår vardag, med mat direkt till dörren och läkartid online. Arbete via digitala plattformar är också något som i allra högsta grad är aktuellt för akademiker.

Publicerad: Fredag 21 okt 2022

Senast uppdaterad: Fredag 21 okt 2022

Plattformsarbete bidrar till innovation, jobbskapande och flexibilitet, men kan samtidigt innebära utmaningar när det kommer till villkor och arbetsmiljö, tillgång till socialt skydd samt   transparent och säker användning av algoritmer. I den här policyn identifierar Saco områden där det finns utmaningar kopplat till plattformsarbete, med särskilt fokus på akademiker. Här ger vi även förslag på åtgärder.

I policyn identifierar Saco områden där det finns utmaningar kopplat till plattformsarbete med särskilt fokus på akademiker. Här ges även förslag på lösningar och möjliga åtgärder inom olika områden. 

 • Arbetsrätt: Plattformsarbete ska inte särregleras utan utgöra en del av den befintliga arbetsmarknaden.

 • Kollektivavtal: Kollektivavtalsmodellen ska vara den huvudsakliga vägen för att reglera arbetsvillkor mellan arbetsgivare och arbetstagare inom plattformsekonomin.

 • Socialt skydd: Försäkringsmässigheten och förutsebarheten måste bli bättre. Regelverken måste i högre grad anpassas efter hur arbetsmarknaden ser ut och inte förutsätta att alla har en traditionell tillsvidareanställning.

 • Arbetsmiljö: Arbetsmiljöansvaret vid arbete via digitala plattformar måste ses över. Alla, i arbetsmiljöhänseende, skyddsvärda personer måste få en god arbetsmiljö, även i en digital arbetsmiljö.

 • Integritet och använding av AI: Användning av AI måste präglas av
  rättssäkerhet, transparens, mänsklig tillsyn och kontroll. Vid använding
  av AI inom arbetslivet måste kollektivavtalsmodellen respekteras.

 • Karriär och kompetensutveckling: Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling gäller även vid plattformsarbete. Samtidigt måste det finnas ett relevant utbildningsutbud på högskolor och yrkeshögskolor för att akademiker ska kunna öka sin kompetens. Det nya omställningsstudiestödet måste fungera även för individer med atypiska sysselsättningsformer.

 • Egenföretagares självständighet: Egenföretagare måste ges möjligheter att bedriva sin verksamhet självständigt, vilket förutsätter en god och effektiv konkurrens även vid arbete via digitala plattformar.

 

 

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62