Sacos stadgar

Stadgar för Sveriges akademikers centralorganisation

Publicerad: Onsdag 26 jan 2022

Antagna den 1 januari 1975.
Senast ändrad den 11 november 2021.
Gäller från den 11 mars 2022.