Klimatpolitik: underkänt!

Klimatkrisen är ett vetenskapligt belagt faktum och en grön omställning är nödvändig. Saco har frågat akademiker om deras intresse och engagemang kring klimatfrågor och den gröna omställningen. Resultaten visar att det finns ett stort engagemang för de här frågorna bland akademiker. De är inte nöjda med politikernas bidrag och har höga förväntningar på att såväl politiker som deras arbetsgivare måste bidra mer till den gröna omställningen.

Publicerad: Onsdag 6 sep 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 6 sep 2023

Sju av tio akademiker är oroliga för klimatförändringarna och frågorna om klimatet och den gröna omställningen står högt upp på akademikernas politiska agenda. Samtidigt visar resultaten från denna undersökning på ett stort missnöje kring politikens bidrag till den gröna omställningen. Endast en av tio tycker att politiken gör tillräckligt och fler än åtta av tio upplever att politiken skulle kunna bidra mer. Akademikerna efterfrågar en mer offensiv klimatpolitik.

Den gröna omställningen ställer nya krav på arbetsmarknaden och innebär förändrade arbetsuppgifter för många. Behovet av att kompetensutvecklas och fylla på med utbildning under arbetslivet är stort och kommer att öka. Detta ställer i sin tur krav på att det ska finnas tillgång till flexibla och relevanta kvalificerade utbildningar och kurser som möter behoven. Hela utbildningskedjan måste samtidigt hållas relevant för att den gröna omställningen ska lyckas. Politiken måste agera långsiktigt för att stärka klimat- och miljökompetensen genom hela utbildningssystemet.

För att bidra till en grön omställning och ställa krav på bättre klimatpolitik har Sacofederationen tagit fram gemensamma klimatpolitiska ståndpunkter. Dessa ska vara vägledande i federationens arbete med att bedriva en aktiv och synlig politik i för Saco relevanta klimatfrågor. En hörnsten är att regeringens politik måste vara fakta- och forskningsbaserad, en annan att den gröna kompetensen måste säkras. Takten i klimatomställningen måste också öka, och akademisk kompetens är absolut nödvändig för att omställningen ska lyckas. 

Ta del av undersökningens resultat och Sacos klimatpolitiska ståndpunkter i rapporten.

Kontaktpersoner

Hedvig Modin, Utredare, utbildningsfrågor
hedvig.modin@saco.se

08-613 48 74