Samhällsekonomisk utblick om styrräntan

Riksbanken höjer styrräntan och bankerna utlåningsräntorna. Kostnaderna för lån och krediter drar i väg, aktiviteten i ekonomin bromsar in och prisökningstakten minskar. Det är tanken med Riksbankens stora räntehöjningar. Men de ekonomiska utsikterna är mörka och det geopolitiska läget mycket osäkert. I värsta fall kommer höjningarna förstärka konjunkturnedgången och driva upp arbetslösheten. I denna utblick diskuterar vi styrräntan.

Publicerad: Fredag 10 feb 2023

Senast uppdaterad: Fredag 10 feb 2023

Nyckelord:
Lön & livslön,
Samhällsekonomi

Vad innebär den höjda styrräntan?  

Styrräntan är den ränta som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i Riksbanken. En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina utlåningsräntor som medför ökade kostnader för lån och krediter. Företag får svårare att låna, konsumtionen minskar och aktiviteten i ekonomin bromsar in. Det gör att prisökningstakten, dvs inflationen minskar. Det är tanken med Riksbankens räntehöjningar.

webb styrränta graf.png

Experterna svarar:

Hur påverkas Sveriges akademiker av den höjda styrräntan?

Många har bostadslån med rörlig ränta som kommer öka och medföra att konsumtionsutrymmet minskar. För de som behöver sälja sin bostad kan det ta längre tid att hitta köpare och ett förväntat pris. Konstadsökningar riskerar att spilla över i högre hyror och ökade avgifter för bostadsrätter.

Många akademiker har bostadslån med rörlig ränta och den ökar med Riksbankens höjningar. Det i kombination med ökade priser på många nödvändiga produkter gör att den privatekonomiska situationen kan bli tuff.

Vilka akademiker drabbas värst av räntehöjningen?

Alla med höga bolån och rörliga bostadsräntor drabbas direkt. Samtidigt påverkas alla av inflationen som innebär att priserna på nödvändiga produkter har ökat kraftigt och minskat konsumtionsutrymmet. Men detta drabbar de hårdast som har lägst inkomster och minst marginaler. Värst är det för de som är arbetslösa och redan har mycket små marginaler.

Bör detta vara den sista räntehöjningen på ett tag?

Vi hoppas det men det beror helt på hur det ekonomiska läget utvecklas nationellt och internationellt.

Vill du läsa hela skriften om styrräntan? Ladda ner rapporten!

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35