Stärkt allmän pension

Utformningen av Sveriges allmänna pensionssystem leder till låga pensionsnivåer och att alltför många pensionärer har blivit beroende av utfyllnad från pensionssystemets grundskydd. I Sacos rapport “Stärkt allmän pension” lämnas fem förslag till hur den inkomstrelaterade allmänna pensionen kan förbättras.

Publicerad: Torsdag 2 nov 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 2 nov 2023

Nyckelord:
Pension

Saco anser att det är dags att uppgradera det allmänna pensionssystemet. Bakgrunden till detta är att intjänandet till inkomstrelaterad allmän pension, inkomstpension tillsammans med premiepension, är för lågt. Detta leder till att många arbetstagare idag får så pass låg allmän pension att systemets grundskydd behöver fylla på. Detta eroderar livsinkomstprincipen och sätter hinder i vägen för den som genom arbete skulle vilja stärka sin egen framtida pension.

Sacos förslag på åtgärder handlar om att stärka livsinkomstprincipen samt bygga långsiktigt hållbara lösningar som ger rimligare pensionsutfall och fungerar i en värld där ökande andelar av oss lever allt längre upp i åldrarna. Nedan sammanfattas Sacos fem förslag.

Sacos förslag:

1. Stärk intjänandet till inkomstrelaterad allmän pension  
Intjänandet till inkomstrelaterad allmän pension bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av den pensionsgrundaden inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Den höjda nivån överensstämmer med hur intjänandet var tänkt att fungera när nuvarande pensionssystem en gång infördes. 

2. Inför en gas så att överskott kan återbetalas  
Pensionssystemet bör även tillföras en automatik (gas) som gör att delar av uppbyggda överskott kan återbetalas till dem som bidragit till att de uppstått. 

3. Överväg möjligheterna att höja värdet av redan intjänad pension 
Detta så att nivån i huvudsak blir som den skulle ha varit om intjänandet redan vid införandet av nuvarande pensionssystem hade motsvarat 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp.  

4. Utred möjligheterna att sänka förskottsräntan  
Anpassa utbetalningsmodellen så att den bättre passar i en värld där allt fler av oss blir riktigt gamla. 

5. Grundskydden bör ses över  
Det måste bli lättare för den enskilde att förstå hur pensionen kommer att bli, hur den kommer att förändras över tid samt att arbete ska vara lönande även för äldre arbetstagare.

Kontaktpersoner

Ossian Wennström, Förhandlare och utredare
ossian.wennstrom@saco.se

08-613 48 23