Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 145 träffar.

Akademikers arbetsmarknad

Onsdag 30 sep 2015
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Utbildningsnivån har stigit kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Idag finns det omkring 1,5 miljon akademiker i Sverige. En fjärdedel av arbetskraften är akademiker och gruppen fortsätter att växa. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om akademikerna i Sverige. De flesta akademiker möter en god arbetsmarknad men det finns vissa grupper som har det svårare än andra.

Sveriges utrikesfödda akademiker

Onsdag 10 jun 2015
Ämnen Integration, Arbetsmarknad

Rapport Saco har under många år arbetat för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker. Det är en grupp på arbetsmarknaden som inte är särskilt väldokumenterad. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om de akademiker som av olika skäl tagit sig till Sverige.

Högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster

Tisdag 12 maj 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Det finns en tydlig social snedrekrytering inom högskolan som är kopplad till kvalitetsskillnader. Dessutom finns det samband mellan högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster.

En tredelad föräldraförsäkring

Onsdag 6 maj 2015
Ämnen Jämställdhet, Socialförsäkringar

Rapport Kvinnor tar fortfarande ut 75 % av föräldraledigheten. Kvinnors högre frånvaro från arbetsmarknaden är en viktig förklaring till skillnaderna i lön och karriär mellan kvinnor och män. Att öka kvinnors närvaro i arbetslivet och att öka männens ansvar för hem och barn är därför en nyckel till ett mer jämställd arbetsliv. Därför vill Saco se en föräldraförsäkring i tre lika delar.

Chefens värdering av medarbetarnas prestationer

Fredag 17 apr 2015
Ämnen Chef

Rapport När löner sätts individuellt kan chefen använda lönen för att styra och motivera, medan medarbetaren kan argumentera för sin sak. Ett problem är hur prestationer värderas och lönesätts. Det finns inte många studier av denna viktiga del av lönesättningen. Därför har Saco gett Stig Blomskog, forskare i nationalekonomi vid Södertörns högskola, i uppdrag att undersöka hur det går till i praktiken.

Vad kostar en akademiker?

Måndag 2 feb 2015
Ämnen Integration

Rapport Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är väldigt låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige. Trots detta får bara en bråkdel av de akademiker som invandrar till Sverige möjlighet att gå en kompletterande högskoleutbildning. Därför krävs en rejäl satsning för att ta tillvara de invandrade akademikernas kompetens. Det är slutsatsen i en ny rapport från Saco.

Föräldraledighet och den framtida pensionen

Torsdag 18 dec 2014
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Föräldraledighet, deltidsarbete och VAB påverkar pensionen. Den som har kollektivavtal har i allmänhet ett bättre skydd, men även med ett bra avtal ovanpå det allmänna pensionssystemet gäller det att tänka till före och planera för uttaget av föräldraledighet. Det är slutsatsen i en ny skrift från Saco.

Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem

Onsdag 22 okt 2014
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Sverige behöver ett nytt skattessystem. Dagens system är att likna vid ett lapptäcke som snedvrider sparandet och missgynnar arbete och utbildning, skriver Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije i en rapport som tar ett helhetsgrepp om det svenska skattesystemet. Rapporten innehåller även konkreta rekommendationer som bör ligga till grund för en ny statlig skatteutredning.

Gör om gör rätt - Underlagsrapport

Onsdag 22 okt 2014
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije tar i underlagsrapporten ett helhetsgrepp om det svenska skattesystemets historia, uppbyggnad och förutsättningar. Rapporten ligger till grund för Sacos förslag till reformer för att skapa ett hållbart skattesystem som premierar jobb och utbildning.

Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet

Tisdag 21 okt 2014
Ämnen Arbetsmarknad, Socialförsäkringar

Rapport Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker?

Akademikernas lokala löneprocesser

Torsdag 9 okt 2014
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport I rapporten Akademikernas lokala löneprocesser beskriver Lena Granqvist och Håkan Regnér, båda ekonomer på Saco, sambandet mellan lönesamtal och lön.

Det kollektivavtalade skyddet för efterlevande och pensionen

Fredag 14 feb 2014
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Dina kollektivavtalade efterlevandeförmåner är inte bara viktiga för dina efterlevande utan även för din egen pension. Särskilt observant bör man vara vad gäller det så kallade återbetalningsskyddet som ges till priset av en lägre pension.

Lönespridning

Tisdag 15 okt 2013
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Antologin är en informativ och vägledande bok för alla som vill veta mer om lönespridning.

Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik

Tisdag 3 sep 2013
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Sacos rapport om ungdomsarbetslöshet ger djupare kunskap om hur vi mäter och hur politiken borde ändras. Saco reder ut begreppen. 

Kvalitet i högskolevalet

Onsdag 5 jun 2013
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om utbildningskvalitet och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att fungera kvalitetsdrivande. Att studenter kan välja utbildning utifrån kvalitet är en förutsättning för det arbetet.

LAS i förändring

Måndag 27 maj 2013
Ämnen Arbetsrätt

Rapport - ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning.

Orientering utan karta och kompass

Torsdag 23 maj 2013
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco har för första gången granskat invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Rapporten handlar om myndigheternas stöd under den första tiden i Sverige, men även om bemötandet hos Arbetsförmedlingen och den långa vägen till ett jobb.

Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning

Måndag 8 apr 2013
Ämnen Lön & livslön

Rapport Forskaren Stig Blomskog från Södertörns högskola har på uppdrag av Saco skrivit en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Chefens lön

Tisdag 12 mar 2013
Ämnen Chef & ledare

Rapport I den här rapporten beräknas chefslönepremier för akademiker som är medlemmar i något av Sacos medlemsförbund.

Skyddsombud – med rätt att göra skillnad

Måndag 11 mar 2013
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Under 2012 genomförde Sacofederationen för första gången en gemensam skyddsombudsundersökning. Saco vill med denna rapport uppmärksamma och skapa medvetenhet om skyddsombuden som den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet.