Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 135 träffar.

Skattekraft och skattesats-var sak på sin plats?

Onsdag 30 jan 2008
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Inkomstutjämning beräknas utifrån skattekraft, medan kommunalskatt beräknas utifrån skattesats. De hålls i dag åtskilda och frågan är om var sak verkligen är på sin plats eller om det är motiverat med en annan ordning. Det senare kan motiveras utifrån syftet att motverka kommunala skattehöjningar.

Globaliseringen och akademikernas arbetsmarknad

Torsdag 6 dec 2007
Ämnen Arbetsmarknad, Internationellt, Lön & livslön

Rapport Globaliseringen av ekonomierna har medfört att det har blivit lättare att flytta produktion från ett land till ett annat. Inledningsvis berördes främst enklare arbeten, men i takt med utbyggnaden av utbildningssystemen i omvärlden har också avancerade tjänster berörts. Globaliseringens inverkan på ett lands ekonomi är en fråga som debatteras flitigt inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Är globalisering ett hot eller är det en möjlighet? Hur påverkas akademikerna?

Professionskollegor

Måndag 26 nov 2007
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Det här är berättelsen om Sacos mentorprojekt Professionskollegor. Boken vänder sig till dig som planerar att genomföra ett liknande projekt. Och till dig som är intresserad av hur man kan jobba med mentorskap för att ge människor möjlighet att byta erfarenheter, träna på att lyssna och tänka i nya banor, bygga nätverk, knyta kontakter och lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden.

Akademikernas arbetsvillkor 2006

Fredag 19 okt 2007
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad

Rapport En jämförande studie av akademikernas arbetsvillkor 1992 och 2006.

Utbildningens betydelse för flöden på arbetsmarknaden

Onsdag 19 sep 2007
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Rapport om rörligheten på svensk arbetsmarknad.

Chefen, lönesamtalet och jag

Tisdag 24 apr 2007
Ämnen Chef & ledare, Arbetsliv & arbetsmiljö, Lön & livslön

Rapport Var tredje har inte haft lönesamtal - trots att det står i avtalet. Många avtal på arbetsmarknaden anger att alla medarbetare ska ha lönesamtal. Ändå anger cirka 30 procent av akademikerna att de inte har haft något samtal.

Mellan golv och tak - avgifterna på arbete

Fredag 15 dec 2006
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport I Sacos skatterapport ”Mellan golv och tak – avgifterna på arbete” analyseras följande frågor: I vilken utsträckning är socialavgifterna försäkringsmässiga? Hur kan försäkringsmässigheten öka eller bli fullständig? Hur kan hela beskattningen av arbete göras synlig och tydlig för medborgarna?

Den nya lönebildningen

Torsdag 26 okt 2006
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport En idéskrift av Gunnar Wetterberg om den nya lönebildningen.

Ny kurs för gymnasiet och högskolan

Torsdag 18 maj 2006
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport En idéskrift där Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg skisserar några nya alternativ för gymnasiet och högskolan.

Råd och dåd för studenterna?

Tisdag 31 jan 2006
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Rapport En intervjustudie om förekomsten av och förutsättningarna för arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter vid 18 lärosäten i Sverige.

Integration i arbetslivet

Söndag 1 jan 2006
Ämnen Integration

Rapport Rådet för Integration i Arbetslivet har tagit fram en vägledning för företag, myndigheter och organisationer om bl.a. hur och varför det är så viktigt och lönande att arbeta för att åstadkomma ett arbetsliv som präglas av etnisk mångfald.

Lön och individuella drivkrafter

Onsdag 7 dec 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön

Rapport Merparten av akademikerna anser att arbetsinsatsen är en viktig faktor för deras lönesättning och att lönen och lönestrukturen fyller en viktig funktion att motivera till goda arbetsinsatser. Det visar en undersökning som Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér gjort och som presenteras i rapporten "Lön och individuella drivkrafter".

Parterna och socialförsäkringarna - en idéskrift

Onsdag 16 nov 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Socialförsäkringar

Rapport Idéskriften ska ses som ett led i den fortsatta idédebatten kring svensk socialförsäkring, och Sacos förhoppning är att skriften ska bidra till en konstruktiv diskussion om framtida socialförsäkringssystem.

Brant skatt - skatten på arbete

Onsdag 26 okt 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Skatterapport från Saco där de delar av beskattningen av arbete som har en särskilt stor betydelse för drivkrafter till arbete beskrivs och analyseras.

Arbetslösa akademiker om sin syn på Arbetsförmedlingen

Måndag 21 mar 2005
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport En rapport som visar hur arbetssökande akademiker upplever sina kontakter med Arbetsförmedlingen.

Högskoleorternas regionala ekonomi

Måndag 31 jan 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Företagande, Utbildning & forskning

Rapport Vilken betydelse har högskolor för den regionala tillväxten? Den i högsta grad relevanta frågan belyser Sacoekonomerna Helena Persson och Håkan Regnér i en ny studie.

The individual outcome of decentralized wage formation in Sweden

Måndag 23 aug 2004
Ämnen Lön & livslön

Rapport Report prepared for the EALE conference in Lisbon September 2004.

Det lönar sig att byta arbete-att byta eller inte byta

Måndag 14 jun 2004
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön

Rapport En studie av Sacoutredarna Galina Pokarzhevskaya och Ossian Wennström där de tittat på om det lönar sig att byta arbete.

Den nya lönebildningen

Måndag 26 apr 2004
Ämnen Lön & livslön

Rapport En forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker av Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér.

Åtta kvinnor om det nya Europa

Onsdag 7 apr 2004
Ämnen Arbetsmarknad, Internationellt, Utbildning & forskning

Rapport Boken Åtta kvinnor om det nya Europa behandlar frågor om demokrati, utbildning och jobb i framtidens EU. Åtta kvinnor med gedigna kunskaper om och erfarenheter från det europeiska samarbetet förmedlar sina personliga tankar och visioner för Europa.