Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 147 träffar.

Ny kurs för gymnasiet och högskolan

Torsdag 18 maj 2006
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport En idéskrift där Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg skisserar några nya alternativ för gymnasiet och högskolan.

Råd och dåd för studenterna?

Tisdag 31 jan 2006
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Rapport En intervjustudie om förekomsten av och förutsättningarna för arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter vid 18 lärosäten i Sverige.

Integration i arbetslivet

Söndag 1 jan 2006
Ämnen Integration

Rapport Rådet för Integration i Arbetslivet har tagit fram en vägledning för företag, myndigheter och organisationer om bl.a. hur och varför det är så viktigt och lönande att arbeta för att åstadkomma ett arbetsliv som präglas av etnisk mångfald.

Lön och individuella drivkrafter

Onsdag 7 dec 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön

Rapport Merparten av akademikerna anser att arbetsinsatsen är en viktig faktor för deras lönesättning och att lönen och lönestrukturen fyller en viktig funktion att motivera till goda arbetsinsatser. Det visar en undersökning som Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér gjort och som presenteras i rapporten "Lön och individuella drivkrafter".

Parterna och socialförsäkringarna - en idéskrift

Onsdag 16 nov 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Socialförsäkringar

Rapport Idéskriften ska ses som ett led i den fortsatta idédebatten kring svensk socialförsäkring, och Sacos förhoppning är att skriften ska bidra till en konstruktiv diskussion om framtida socialförsäkringssystem.

Brant skatt - skatten på arbete

Onsdag 26 okt 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Skatterapport från Saco där de delar av beskattningen av arbete som har en särskilt stor betydelse för drivkrafter till arbete beskrivs och analyseras.

Arbetslösa akademiker om sin syn på Arbetsförmedlingen

Måndag 21 mar 2005
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport En rapport som visar hur arbetssökande akademiker upplever sina kontakter med Arbetsförmedlingen.

Högskoleorternas regionala ekonomi

Måndag 31 jan 2005
Ämnen Arbetsmarknad, Företagande, Utbildning & forskning

Rapport Vilken betydelse har högskolor för den regionala tillväxten? Den i högsta grad relevanta frågan belyser Sacoekonomerna Helena Persson och Håkan Regnér i en ny studie.

The individual outcome of decentralized wage formation in Sweden

Måndag 23 aug 2004
Ämnen Lön & livslön

Rapport Report prepared for the EALE conference in Lisbon September 2004.

Det lönar sig att byta arbete-att byta eller inte byta

Måndag 14 jun 2004
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön

Rapport En studie av Sacoutredarna Galina Pokarzhevskaya och Ossian Wennström där de tittat på om det lönar sig att byta arbete.

Den nya lönebildningen

Måndag 26 apr 2004
Ämnen Lön & livslön

Rapport En forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker av Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér.

Åtta kvinnor om det nya Europa

Onsdag 7 apr 2004
Ämnen Arbetsmarknad, Internationellt, Utbildning & forskning

Rapport Boken Åtta kvinnor om det nya Europa behandlar frågor om demokrati, utbildning och jobb i framtidens EU. Åtta kvinnor med gedigna kunskaper om och erfarenheter från det europeiska samarbetet förmedlar sina personliga tankar och visioner för Europa.

Livslöner 2002

Tisdag 16 mar 2004
Ämnen Lön & livslön

Rapport Sacostudie av akademikers livslöner 2002.

Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet

Torsdag 11 dec 2003
Ämnen Integration

Rapport Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet överlämnades till regeringens tillväxtsamtal den 10 december 2003.

20 punkter för tillväxt

Måndag 10 nov 2003
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Samhällsekonomi, Skatter, Socialförsäkringar

Rapport 20 punkter för tillväxt som Saco presenterade vid överläggningar med regeringen den 9 november 2003.

Mycket snack och fel verkstad?

Fredag 16 maj 2003
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport En rapport om den svenska arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning .

Löneskillnader mellan män och kvinnor - vad kan vi lära oss av ekonomisk forskning?

Onsdag 9 apr 2003
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Denna rapport ska ge en översiktlig bild av den nationalekonomiska forskningen om löneskillnader samt diskutera forskningsresultat som särskilt belyser situationen för högutbildade män och kvinnor.

Därför tjänar män mer än kvinnor

Torsdag 6 mar 2003
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Utredning av löneskillnadernas utveckling bland Sacoförbundens medlemmar mellan 1996 och 2001.

Lönebildning för euro-aspiranter

Onsdag 13 nov 2002
Ämnen Internationellt, Lön & livslön

Rapport En rapport om lönebildningen inför ett svenskt EMU-deltagande.

Arbetsmarknaden för högskoleutbildade

Onsdag 2 okt 2002
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Inkomstutveckling och geografisk rörlighet under 1990-talet.