Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 22 träffar.

R 59.21

Saco svarsdatum: Fredag 15 okt 2021

Remissavisering Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, DS 2021:24

R 56.21

Saco svarsdatum: Fredag 29 okt 2021

Remissavisering Ersättning till brottsoffer, SOU 2021:64

R 57.21

Saco svarsdatum: Fredag 29 okt 2021

Remissavisering Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet

R 55.21

Saco svarsdatum: Måndag 1 nov 2021

Remissavisering Mikroföretagarkonto — schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen, SOU 2021:55

R 76.21

Saco svarsdatum: Måndag 1 nov 2021

Remissavisering Promemoria Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

R 53.21

Saco svarsdatum: Torsdag 4 nov 2021

Remissavisering Ändrade regler i medborgarskapslagen, SOU 2021:54

R 63.21

Saco svarsdatum: Fredag 12 nov 2021

Remissavisering Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

R 65.21

Saco svarsdatum: Fredag 12 nov 2021

Remissavisering Promemorian Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete

R 58.21

Saco svarsdatum: Fredag 19 nov 2021

Remissavisering VAB för vårdåtgärder i skolan, SOU 2021:41

R 73.21

Saco svarsdatum: Onsdag 24 nov 2021

Remissavisering Promemoria Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

R 66.21

Saco svarsdatum: Fredag 3 dec 2021

Remissavisering Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

R 62.21

Saco svarsdatum: Fredag 10 dec 2021

Remissavisering Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, SOU 2021:52

R 75.21

Saco svarsdatum: Måndag 13 dec 2021

Remissavisering Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, Ds 2021:30

R 67.21

Saco svarsdatum: Måndag 20 dec 2021

Remissavisering Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet, Ds 2021:25

R 68.21

Saco svarsdatum: Måndag 20 dec 2021

Remissavisering Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport

R 72.21

Saco svarsdatum: Måndag 20 dec 2021

Remissavisering Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket, Ds 2021:28

R 69.21

Saco svarsdatum: Onsdag 22 dec 2021

Remissavisering Regler för statliga elvägar, SOU 2021:73

R 70.21

Saco svarsdatum: Onsdag 22 dec 2021

Remissavisering Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet, SOU 2021:74

R 71.21

Saco svarsdatum: Onsdag 22 dec 2021

Remissavisering En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

R 74.21

Saco svarsdatum: Måndag 10 jan 2022

Remissavisering Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland