Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 26 träffar.

R 80.21

Saco svarsdatum: Lördag 22 jan 2022

Remissavisering Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

R 78.21

Saco svarsdatum: Måndag 24 jan 2022

Remissavisering Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen, SOU 2021:60

R 82.21

Saco svarsdatum: Fredag 28 jan 2022

Remissavisering Promemorian Fler vapendelar i jaktvapengarderoben

R 83.21

Saco svarsdatum: Fredag 28 jan 2022

Remissavisering Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion

R 85.21

Saco svarsdatum: Fredag 28 jan 2022

Remissavisering Promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag

R 79.21

Saco svarsdatum: Måndag 31 jan 2022

Remissavisering Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar, SOU 2021:80

R 81.21

Saco svarsdatum: Måndag 31 jan 2022

Remissavisering En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, Ds 2021:31

R 104.21

Saco svarsdatum: Fredag 4 feb 2022

Remissavisering Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU

R 105.21

Saco svarsdatum: Fredag 4 feb 2022

Remissavisering Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

R 86.21

Saco svarsdatum: Måndag 7 feb 2022

Remissavisering Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter, SOU 2021:83

R 87.21

Saco svarsdatum: Tisdag 8 feb 2022

Remissavisering Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. , SOU 2021:88

R 98.21

Saco svarsdatum: Onsdag 9 feb 2022

Remissavisering EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

R 1.22

Saco svarsdatum: Onsdag 9 feb 2022

Remissavisering Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

R 102.21

Saco svarsdatum: Måndag 14 feb 2022

Remissavisering Promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

R 88.21

Saco svarsdatum: Fredag 18 feb 2022

Remissavisering Promemorian Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga begravningsbyråer

R 89.21

Saco svarsdatum: Fredag 18 feb 2022

Remissavisering Promemorian En paneuropeisk privat pensionsprodukt

R 90.21

Saco svarsdatum: Tisdag 22 feb 2022

Remissavisering Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU 2021:87

R 96.21

Saco svarsdatum: Tisdag 22 feb 2022

Remissavisering Lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

R 91.21

Saco svarsdatum: Måndag 28 feb 2022

Remissavisering Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

R 101.21

Saco svarsdatum: Måndag 28 feb 2022

Remissavisering Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021