Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 11 träffar.

R 47.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering Skatteverkets promemoria Lönegaranti

R 48.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö, SOU 2022:47

R 49.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering Betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45

R 56.22

Saco svarsdatum: Måndag 12 dec 2022

Remissavisering Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

R 50.22

Saco svarsdatum: Onsdag 14 dec 2022

Remissavisering Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

R 57.22

Saco svarsdatum: Tisdag 20 dec 2022

Remissavisering Domstolsverkets promemoria Förslag till ändring i förundersökningskungörelsen

R 52.22

Saco svarsdatum: Fredag 30 dec 2022

Remissavisering Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

R 46.22

Saco svarsdatum: Måndag 2 jan 2023

Remissavisering Bättre konsekvensutredningar, Ds 2022:22

R 59.22

Saco svarsdatum: Onsdag 18 jan 2023

Remissavisering Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

R 53.22

Saco svarsdatum: Onsdag 25 jan 2023

Remissavisering Miljömålsrådets årsrapport 2022

R 58.22

Saco svarsdatum: Onsdag 1 feb 2023

Remissavisering Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget