Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 8 träffar.

R 63.22

Saco svarsdatum: Fredag 21 apr 2023

Remissavisering En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51

R 3.23

Saco svarsdatum: Tisdag 2 maj 2023

Remissavisering Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention

R 9.23

Saco svarsdatum: Fredag 5 maj 2023

Remissavisering EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

R 4.23

Saco svarsdatum: Måndag 15 maj 2023

Remissavisering En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6

R 8.23

Saco svarsdatum: Måndag 15 maj 2023

Remissavisering Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6

R 5.23

Saco svarsdatum: Tisdag 23 maj 2023

Remissavisering Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3

R 7.23

Saco svarsdatum: Torsdag 1 jun 2023

Remissavisering Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

R 6.23

Saco svarsdatum: Lördag 3 jun 2023

Remissavisering Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4