Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 20 träffar.

R 10.23

Saco svarsdatum: Fredag 1 sep 2023

Remissavisering Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende , SOU 2023:12

R 18.23

Saco svarsdatum: Fredag 1 sep 2023

Remissavisering En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen, Ds 2023:13

R 26.23

Saco svarsdatum: Fredag 1 sep 2023

Remissavisering Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning

R 22.23

Saco svarsdatum: Söndag 10 sep 2023

Remissavisering Förslag till MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor

R 30.23

Saco svarsdatum: Måndag 18 sep 2023

Remissavisering Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2023:x) om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan

R 21.23

Saco svarsdatum: Onsdag 20 sep 2023

Remissavisering Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25

R 32.23

Saco svarsdatum: Fredag 22 sep 2023

Remissavisering Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

R 25.23

Saco svarsdatum: Tisdag 10 okt 2023

Remissavisering Nya regler om hållbarhetsredovisning, SOU 2023:35

R 23.23

Saco svarsdatum: Tisdag 31 okt 2023

Remissavisering Staten och betalningarna, SOU 2023:16

R 27.23

Saco svarsdatum: Tisdag 31 okt 2023

Remissavisering Promemorian Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet, Ds 2023:16

R 29.23

Saco svarsdatum: Onsdag 1 nov 2023

Remissavisering Genomförande av minimilönedirektivet, SOU 2023:36

R 33.23

Saco svarsdatum: Onsdag 8 nov 2023

Remissavisering Promemorian Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet

R 28.23

Saco svarsdatum: Onsdag 15 nov 2023

Remissavisering Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration, SOU 2023:24

R 31.23

Saco svarsdatum: Fredag 1 dec 2023

Remissavisering Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar, SOU 2023:31

R 34.23

Saco svarsdatum: Måndag 4 dec 2023

Remissavisering Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - frågor med anledning av Europadomstolens dom, SOU 2023:51

R 35.23

Saco svarsdatum: Onsdag 13 dec 2023

Remissavisering Betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida, SOU 2023:23

R 36.23

Saco svarsdatum: Fredag 15 dec 2023

Remissavisering En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter, SOU 2023:43

R 39.23

Saco svarsdatum: Fredag 22 dec 2023

Remissavisering Ett trygghetssystem för alla, SOU 2023:30

R 37.23

Saco svarsdatum: Fredag 29 dec 2023

Remissavisering En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen, SOU 2023:47

R 38.23

Saco svarsdatum: Söndag 31 dec 2023

Remissavisering En modell för svensk försörjningsberedskap, SOU 2023:50