Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 151 träffar.

R 10.20

Saco svarsdatum: Tisdag 14 apr 2020

Remissavisering Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget, SOU 2020:5

R 21.20

Saco svarsdatum: Tisdag 14 apr 2020

Remissavisering Statistik om studieförbundens deltagare — ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

R 73.19

Saco svarsdatum: Torsdag 16 apr 2020

Remissavisering En ny riksbankslag, SOU 2019:46

R 4.20

Saco svarsdatum: Onsdag 22 apr 2020

Remissavisering Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

R 9.20

Saco svarsdatum: Torsdag 23 apr 2020

Remissavisering Konkursförfarandet, Ds 2019:31

R 5.20

Saco svarsdatum: Fredag 24 apr 2020

Remissavisering Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten, SOU 2019:43

R 6.20

Saco svarsdatum: Fredag 24 apr 2020

Remissavisering Betänkandet Sverige och bankunionen, SOU 2019:52

R 7.20

Saco svarsdatum: Måndag 27 apr 2020

Remissavisering Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

R 11.20

Saco svarsdatum: Torsdag 30 apr 2020

Remissavisering Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

R 25.20

Saco svarsdatum: Tisdag 5 maj 2020

Remissavisering Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

R 12.20

Saco svarsdatum: Måndag 11 maj 2020

Remissavisering Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

R 13.20

Saco svarsdatum: Måndag 11 maj 2020

Remissavisering En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6

R 27.20

Saco svarsdatum: Måndag 11 maj 2020

Remissavisering Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

R 14.20

Saco svarsdatum: Tisdag 12 maj 2020

Remissavisering Konkurrensverkets befogenheter, Ds 2020:3

R 28.20

Saco svarsdatum: Fredag 15 maj 2020

Remissavisering Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

R 33.20

Saco svarsdatum: Fredag 15 maj 2020

Remissavisering Förslag till ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag

R 17.20

Saco svarsdatum: Måndag 18 maj 2020

Remissavisering Förvalsalternativet inom premiepensionen

R 19.20

Saco svarsdatum: Onsdag 20 maj 2020

Remissavisering Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4

R 20.20

Saco svarsdatum: Måndag 25 maj 2020

Remissavisering Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65

R 31.20

Saco svarsdatum: Måndag 25 maj 2020

Remissavisering Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling