Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 22 träffar.

R 27.22

Saco svarsdatum: Idag 23:00

Remissavisering En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

R 19.22

Saco svarsdatum: Fredag 30 sep 2022

Remissavisering Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL

R 23.22

Saco svarsdatum: Lördag 1 okt 2022

Remissavisering Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system, SOU 2022:13

R 35.22

Saco svarsdatum: Fredag 7 okt 2022

Remissavisering Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott, SOU 2022:37

R 30.22

Saco svarsdatum: Måndag 17 okt 2022

Remissavisering Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, SOU 2022:31

R 32.22

Saco svarsdatum: Måndag 24 okt 2022

Remissavisering En modell för att mäta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17

R 51.22

Saco svarsdatum: Måndag 24 okt 2022

Remissavisering Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden

R 37.22

Saco svarsdatum: Torsdag 27 okt 2022

Remissavisering Ledarhundar, Ds 2022:16

R 33.22

Saco svarsdatum: Fredag 28 okt 2022

Remissavisering I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34

R 38.22

Saco svarsdatum: Fredag 28 okt 2022

Remissavisering Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

R 39.22

Saco svarsdatum: Fredag 28 okt 2022

Remissavisering Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39

R 31.22

Saco svarsdatum: Måndag 31 okt 2022

Remissavisering Arlanda flygplats – en plan för framtiden, Ds 2022:11

R 40.22

Saco svarsdatum: Måndag 31 okt 2022

Remissavisering Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35

R 42.22

Saco svarsdatum: Tisdag 15 nov 2022

Remissavisering Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, Ds 2022:15

R 43.22

Saco svarsdatum: Fredag 18 nov 2022

Remissavisering Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv, Ds 2022:17

R 45.22

Saco svarsdatum: Torsdag 24 nov 2022

Remissavisering Utökat informationsutbyte, Ds 20212:13

R 44.22

Saco svarsdatum: Fredag 25 nov 2022

Remissavisering Vår demokrati – värd att värna varje dag, SOU 2022:28 (volym 1)

R 47.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering Skatteverkets promemoria Lönegaranti

R 48.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö, SOU 2022:47

R 49.22

Saco svarsdatum: Fredag 9 dec 2022

Remissavisering Betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45