Vilka förbund svarar på remissen?

De förbund som avser svara på remissen meddelar detta till Sacokansliet genom formuläret nedan. Informationen anges på informationssidan om remissen samt på listor som kan laddas ner.

När förbundet avser att svara på remissen och anger vilken som handlägger ärendet så kommer Saco publicera namn på förbundet och handläggaren. Informationen kommer anges i remissinformationen på saco.se och listor som kan laddas ner. Informationen tas bort när remisstiden för Saco har passerat. 

Handläggaren får ett mejl som meddelar att namnet kommer att publiceras och har då möjlighet att motsäga sig det.