R 43.21

Gode män och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36

Senast uppdaterad: Måndag 31 maj 2021

Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver.

I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-09-24

Sacos svarstid: 2021-10-08

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06