R 45.21

Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial, SOU 2021:32

Senast uppdaterad: Tisdag 1 jun 2021

Alla, eller åtminstone väldigt många, kan numera ta plats i det offentliga samtalet utan mellanhänder. Infrastrukturen för informationsöverföring har utvecklats så att envar kan göra material tillgängligt för allmänheten.

Den mångfalden och självständigheten kan inte samlas in med det nuvarande regelverket. Dagens pliktinsamling sker med stöd av pliktexemplarslagen och e-pliktlagen jämte tillhörande förordningar. Pliktexemplarslagen utformades för ett analogt medielandskap och omfattar fysiskt utgivna medier.

Visst elektroniskt material som görs tillgängligt via nätverk samlas in med stöd av e-pliktlagen. Insamlingen är subsidiär till pliktexemplarslagen på så sätt att endast unikt material samlas in.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-09-16

Sacos svarstid: 2021-09-30

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06