R 52.21

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd, Ds 2021:19

Senast uppdaterad: Torsdag 17 jun 2021

Det nya systemet gäller för tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på visering för kortare vistelse för att passera de yttre gränserna.

Detta system för reseuppgifter och resetillstånd förkortas Etias och syftar till att möjliggöra en bedömning av om en tredjelandsmedborgares vistelse på medlemsstaternas territorium skulle innebära en säkerhetsrisk, en risk för olaglig invandring eller en hög epidemirisk. Systemet ska även öka in- och utresekontrollernas effektivitet.

Det ska vidare kunna användas av de brottsbekämpande myndigheterna för att förstärka den inre säkerheten samt i kampen mot terrorism och andra grova brott.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-09-10

Sacos svarstid: 2021-09-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06