R 56.21

Ersättning till brottsoffer, SOU 2021:64

Senast uppdaterad: Tisdag 17 aug 2021

Huvudsakliga uppgiften har varit att utreda brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjlighet att få ut sådan ersättning.

Det uttalade syftet med uppdraget har varit att stärka brottsoffers ställning och att minska skadeverkningarna av brott.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-10-15

Sacos svarstid: 2021-10-29

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06