R 64.21

Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Senast uppdaterad: Måndag 13 sep 2021

Det kan finnas skäl att införa ett system med möjlighet att använda vaccinationsbevis.

Det skulle kunna vara aktuellt då det av epidemiologiska skäl inte är möjligt att i slutet av september helt ta bort deltagartaken eller begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster.

Departement: Socialdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-09-20

Sacos svarstid: 2021-09-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06