R 65.21

Promemorian Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete

Senast uppdaterad: Torsdag 16 sep 2021

I promemorian föreslås att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare, dvs. stöd som lämnas enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

I dag handläggs dessa ärenden av Tillväxtverket. Den föreslagna ändringen innebär att Skatteverket bland annat kommer att pröva frågor om godkännande, preliminärt stöd och ytterligare stöd samt ersättning för kostnader för kompetens-insatser vid korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Håkan Regnér

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akademikerförbundet SSR, Ursula Berge

Förbundens svarstid: 2021-10-29

Sacos svarstid: 2021-11-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06