R 66.21

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Senast uppdaterad: Måndag 20 sep 2021

I promemorian föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Andrén

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akademikerförbundet SSR, Ursula Berge

Förbundens svarstid: 2021-11-19

Sacos svarstid: 2021-12-03

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06