R 67.21

Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet, Ds 2021:25

Senast uppdaterad: Tisdag 21 sep 2021

År 2007 träffade staten och Stockholms stad ett avtal om förlängning av upplåtelsen av Bromma flygplats. Upplåtelsen gäller till och med den 31 december 2038.

Enligt avtalet ska verksamheten vid flygplatsen inriktas mot att stödja näringslivets utveckling i Stockholm genom att vara en flygplats för reguljär flygtrafik till och från Stockholm samt att vara en flygplats för affärsflyget.

Vid sidan av linjetrafiken finns verksamheter som till exempel helikopterflyg, affärsflyg, samhällsviktigt flyg och markverksamheter som service och tankning på flygplatsen.

Departement: Infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-12-06

Sacos svarstid: 2021-12-20

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06